Dárkové poukazy BANQUET

Potěšte své blízké nákupem dárkového poukazu BANQUET.

Poukazy v hodnotě 200 a 500 Kč lze zakoupit (a následně uplatnit) ve všech firemních prodejnách BANQUET, jejichž seznam naleznete zde.


 

 


 

Pravidla pro použití dárkových poukazů BANQUET:

Dárkový poukaz je možné použít pouze k nákupu zboží ve firemních prodejnách BANQUET, a to pouze v zemi, ve které byl zakoupen.

Dárkový poukaz nelze vyměnit za hotovost. Zboží zakoupené s využitím dárkového poukazu lze vyměnit pouze za jiné zboží.

V případě nákupu zboží v nižší hodnotě než je hodnota poukazu, nebude nevyčerpaná částka vrácena. V případě nákupu zboží v hodnotě vyšší než je hodnota poukazu, je nutné rozdíl uhradit.

Platnost dárkového poukazu je uvedena na zadní straně poukazu. Po uplynutí této platnosti se poukaz stává neplatným. Platnost dárkového poukazu nelze prodloužit.

V případě ztráty nebo zničení dárkového poukazu nebude poukaz nahrazen. Za ztracené, zcizené či poškozené dárkové poukazy neneseme odpovědnost.

Předložení pokladního dokladu o zaplacení dárkového poukazu neopravňuje k využití nebo uhrazení dárkového poukazu. V případě poškození nebo manipulace s dárkovým poukazem si personál firemních prodejen BANQUET  vyhrazuje právo k jeho přijetí.

Při nákupu zboží lze uplatnit více poukazů současně.